SysReturn การกู้คืนสภาพทันที & การบริหารจัดการจากส่วนกลาง

 

 

 

ระบบติดไวรัส? จะแก้ไขให้รวดเร็วได้อย่างไร?

ความผิดพลาดของระบบ, ความเสียหายของระบบ, วิธีการจะแก้ไขอย่างไร?

System Recovery

 

ประสิทธิภาพของระบบแย่ลง, วิธีการจะกู้คืนกลับสู่ปกติอย่างไร?

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์มากมายในแผนก, วิธีการจะจัดการและการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร?

SysReturn ให้การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์, ฟังก์ชั่นการกู้คืนระบบ และความสามารถการจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานในการบำรุงรักษา / การกู้คืนสภาพ / การจัดการจากเครื่องควบคุมไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ SysReturn จัดให้มี "การกู้คืนระบบ", "การสำรองข้อมูลอิมเมจ / การคืนค่า", "กู้คืนซีดี / USB" และ "คัดลอกฮาร์ดดิสก์" ฯลฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือการป้องกันระบบที่สะดวกมากมาย


การกู้คืนระบบ

SysReturn การป้องกัน “การกู้คืนสภาพหลายจุด” ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง / ลบ “จุดกู้คืนสภาพ” ใด ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เมื่อมีปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น จะสามารถกู้คืนสถานะของระบบไปที่ “จุดกู้คืนสภาพ” ที่กำหนดที่สถานะดิสก์ที่บันทึกไว้ได้

SysReturn ยังมีฟังก์ชั่น “โฟลเดอร์ที่ไม่กู้คืน” ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้งานสำรองโฟลเดอร์และไฟล์ในโฟลเดอร์ หลังจากทำการ “กู้คืนระบบ” ซึ่งจะตอบสนองการป้องกันโปรแกรมประยุกต์ของระบบและการบันทึกข้อมูล

System Recovery

Image Backup / Restore

การสำรอง/ การคืนค่าอิมเมจ

เมื่อข้อผิดพลาดของระบบร้ายแรงเกินกว่าที่จะช่วยเหลือด้วย “การกู้คืนระบบ” หรือดิสก์เสียหายซึ่งจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนใหม่, ผ่านทาง “ไฟล์อิมเมจ” ที่สำรองโดย SysReturn (สำรองพาร์ติชั่นของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือดิสก์ทั้งหมด เป็น “ไฟล์อิมเมจ”), ผู้ใช้งานสามารถคืนค่าดิสก์กลับสู่สถานะได้อย่างง่ายดายเมื่อได้ทำการสำรองข้อมูลไว้

SysReturn ผสมผสาน “การกู้คืนสภาพทันที” และ “การคืนค่าการสำรองข้อมูล” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสองระบบในการแก้ไข เมื่อทำการใช้งานฟังก์ชั่น “การสำรอง/ การคืนค่าอิมเมจ” มันจะทำการสำรองข้อมูล/ เรียกคืนการตั้งค่าการป้องกันของ “การกู้คืนระบบ”, การป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการป้องกันแบบสองชั้น


ซีดี/ ไดรฟ์ USB กู้คืน

ด้วย “ซีดีกู้คืน” หรือ “ไดรฟ์ USB กู้คืน” โดยใช้ IEReturn, ไม่เพียงแต่การกู้คืนระบบกลับสู่สถานะ “ค่าโรงงาน” แต่ยังปกป้องแอปพลิเคชันที่ติดตั้ง, การตั้งค่าระบบ, พารามิเตอร์เครือข่าย, ฯลฯ เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาและไม่สามารถ เข้าสู่ระบบ, โดยการใช้เครื่องมือนี้เพื่อนำระบบเครื่องคอมพิวเตอร์กลับมาเป็นปกติ

Rescue CD / USB drive

Local Harddisk Copy

คัดลอกฮาร์ดดิสก์ภายใน

ฟังก์ชั่น SysReturn “คัดลอกฮาร์ดดิสก์ภายใน” ทำหน้าที่คัดลอกเนื้อหาดิสก์ความเร็วสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดียว ซึ่งสนับสนุนแอปพลิเคชั่นต่อไปนี้:

  • คัดลอกสำเนาต่าง ๆ: คัดลอกเฉพาะขนาดข้อมูลที่เปลี่ยน, เพิ่มความเร็วของการดำเนินการ
  • การกู้คืนสภาพหลายจุด: คัดลอก “จุดการกู้คืนสภาพ” ที่สร้างขึ้นทั้งหมด
  • หนึ่งถึงหลายสำเนา: คัดลอกเนื้อหาดิสก์จากดิสก์หนึ่งไปยังหลายดิสก์อื่น ๆ ในเวลาเดียวกั

ฟังก์ชั่น“ NetCopy” ของ SysReturn ประกอบด้วยสองฟังก์ชั่น “Full NetCopy” และ“Differential NetCopy” โดยผ่านการส่งผ่านเครือข่าย, มันสามารถคัดลอกและส่งเนื้อหาของดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ส่ง ไปยังดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้รับอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในเครือข่ายท้องถิ่นเดียวกัน


Full NetCopy

NetCopy ทั้งหมด

คัดลอกเนื้อหาดิสก์เดียวกันจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ส่ง (พาร์ติชั่นบางส่วน/ ทั้งหมด/ พาร์ติชั่นทั้งหมด) ไปยังดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้รับเครื่องอื่นที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน และทำการติดตั้งและการตั้งค่า แอปพลิเคชั่น, ระบบปฏิบัติการและ ของโปรแกรมการกู้คืนสภาพให้เสร็จสิ้นเรียบร้อย

ฟังก์ชัน “NetCopy” ของ SysReturn รองรับการป้องกัน “หลายจุด” มันสามารถส่งการป้องกันของ “หลายจุด” ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้รับแต่ละเครื่องในเวลาเดียวกัน


NetCopy ที่ต่างกัน

ส่งเฉพาะ “การเปลี่ยนแปลง” ของข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ส่ง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้รับ ไม่จำเป็นสำหรับการส่งข้อมูลของดิสก์ทั้งหมดอาจทำให้การใช้เวลาในการทำการคัดลอกสั้นลง

โปรแกรม SysReturn สามารถตรวจจับและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิสก์ได้โดยอัตโนมัติ, และพิจารณาโดยอัตโนมัติเองว่า จำเป็นต้องทำ “NetCopy ที่ต่างกัน” หรือไม่ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจและดำเนินการใด ๆ

Differential NetCopy
Multiple-boot System

ระบบการบูตหลายระบบ

SysReturn มีโปรแกรมระบบการบูตหลายระบบ ซึ่งสามารถสร้างหลายระบบการบูต (เช่น Windows / DOS / Linux) โครงสร้างภายใต้การคุ้มครองของ “การกู้คืนระบบ” เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดขึ้น, ผู้ใช้สามารถเลือกระบบปฏิบัติการที่จะบูตได้ ซึ่งมันตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชั่นของการป้องกันระบบ และระบบการบูตหลายระบบที่มีอยู่ในเวลาเดียวกัน


สภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อโลน

ภายใต้สถานการณ์ของการเรียนร่วมกันหลายห้องเรียน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เดียวกัน, เมื่อบางหลักสูตร เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับหลักสูตรที่เข้มงวดจริงจัง ซึ่งหมายความว่าสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้เรียนจะต้องถูกเก็บไว้เป็นสถานะสิ้นสุดระดับสุดท้าย สำหรับผู้เรียนเพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปจากการปฏิบัติงานครั้งสุดท้ายของพวกเขา

ด้วย “สภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อโลน” ของ SysReturn สามารถสร้างสภาพแวดล้อมระบบที่เป็นอิสระและไม่กู้คืนสภาพสำหรับผู้เรียนแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับ “จุดการกู้คืนสภาพ” สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการที่ได้รับการปกป้องที่กำหนด สำหรับความต้องการทั้งการสอนและการป้องกันระบบ

Independent Environment

ผู้ดูแลระบบไอทีสามารถรวมโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่แยกจากกันและจำนวนมากทั้งหมด ไปยังเครื่องควบคุม ได้อย่างง่ายดาย สำหรับการบำรุงรักษาและการจัดการผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย (รองรับทั้ง LAN หรือ WAN) โดยการดำเนินการ ฟังก์ชั่น “การกู้คืนระบบ”, “การควบคุมระยะไกล”, “การบำรุงรักษาระยะไกล”, “การตั้งค่าระยะไกล”, “การส่งข้อมูล”, “การจัดการสินทรัพย์”, “ตัวจัดการการสำรองข้อมูล”, “การควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์”, “การจัดการพลังงาน”, และอื่น ๆ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย, ทำให้สามารถทำการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว และรวมทั้งการจัดการซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

Centralized Remote Management